Klantenservice: contact@kleertjesgroothandel.nl + 31 (0) 316 342023
Nederlands
Tip!!!! Tip!!!!

Algemene Voorwaarden

Neem contact met ons op

1. Definitie
1.1.
Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 16 jr) of rechtspersoon
die aan kleertjesgroothandel.nl de opdracht geeft voor het leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1. Kleertjesgroothandel gevestigd aan de Tulpenstraat 12,  6901 HV te Zevenaar, stelt
afnemers via haar website (www.kleertjesgroothandel.nl) in de gelegenheid haar producten te
bestellen. Kleertjesgroothandel.nl is onderdeel van Bedeaux Handelsonderneming en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, 09172781.
2.2. Kleertjesgroothandel.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar
website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van
kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen u en Kleertjesgroothandel.nl komt tot stand op het moment
dat u:
* Een bestelling heeft geplaatst via de website (www.kleertjesgroothandel.nl) d.m.v.
een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
* Bevestig bestelling" knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Kleertjesgroothandel.nl een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin
aangegeven uw bestelling.
3.2.U kunt uw bestelling zonder kosten annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden.
Stuur een email naar: contact@kleertjesgroothandel.nl

4. Levering, Betaling
4.1
. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling
volledig betaald is.
4.2. De bestelling (minimale bestelafname € 100.- ex btw ex verzenden) wordt zo spoedig mogelijk verzonden, vaak binnen 24 uur na ontvangst van betaling.
 De maximale levertijd kan oplopen tot 14 dagen tenzij anders is overeengekomen.
Indien de levertijd niet meer haalbaar is, stelt Kleertjesgroothandel.nl u tijdig van op de hoogte en
geven wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.
4.3. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer
op gegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen € 7,25 per 10 kilo ex btw voor
een afleveradres in Nederland. Op afspraak kunt u ook uw bestelling afhalen. Voor buitenland
gelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email contact@kleertjesgroothandel.nl
4.4.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient
bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling.
IBAN NL 65 INGB 0003 437306 ten name van Bedeaux Handelsonderneming te Zevenaar. U kunt gebruik maken uw
betaling te voldoen d.m.v. een overschrijving of direct telebankieren via Ideal. Indien binnen
deze periode geen betaling is ontvangen vervalt uw bestelling.
4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, 21%
4.6. Kleertjesgroothandel.nl verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve
niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
4.7. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er
onverhoopt een kledingstuk niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
4.8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.9. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.
4.10.Kleertjesgroothandel kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant
weigeren.

5. Overmacht
5.1.
Indien Kleertjesgroothandel als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand.
5.2. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te
ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. www.kleertjesgroothandel.nl is, indien
van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3. Kleertjesgroothandel.nl en afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van
een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

6. Persoonsgegevens
6.1. Kleertjesgroothandel.nl behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt
vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

7. Retourneren en ruilen
7.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het  retourneren
binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email (reden van retourzending is niet verplicht).
* De goederen zijn binnen 14 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) ontvangen
door ons.
* De goederen zijn in originele staat d.w.z.:
- niet  gedragen
- niet gewassen
- met aangehechte kaartjes
- artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
- artikel is zorgvuldig behandeld en niet voorzien van sigarettenrook of haren van huisdieren.
- gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn correct verpakt.
* Kopie van uw bestelling en onze mail toegevoegd in uw retourzending.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Kleertjesgroothandel kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing van post.
7.2. Mocht aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan stort kleertjesgroothandel.nl
binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten komen
voor uw eigen rekening).

8. Klachten
8.1. Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur
dan een email contact@kleertjesgroothandel.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 0316-342023.
Wij zullen u een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Kleertjesgroothandel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor enige schade, zowel
lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of
verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
9.2. Kleertjesgroothandel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
informatie uit deze site

10. Recht
10.1. Op de verhoudingen tussen Kleertjesgroothandel.nl en de afnemer is het Nederlands
recht van toepassing.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Kleertjesgroothandel.nl.
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kleertjesgroothandel.nl. 
Het auteurschap is van toepassing.
Alle teksten en foto's zijn eigendom van Kleertjesgroothandel.
Bij overtreding zullen we gerechtelijke maatregelen nemen.

Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kleertjesgroothandel.nl. Het auteurschap is van toepassing. Alle teksten en foto's zijn eigendom van Kleertjesgroothandel. Bij overtreding zullen wij gerechtelijke maatregelen nemen.

Copyright 2018 Solid Case BV